Copyright-tilladelser

Som nævnt på Copyright-siden kan den generelle tilladelse ikke udstrækkes til billeder, tekst og diagrammer hvor jeg selv har fået tilladelser fra andre. Listen nedenfor viser disse. Jeg vil gerne sige mange tak til de forskellige folk for deres velvillige tilladelser.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig.