Lilje

lilje

Denne stiliserede, stjerneagtige påskelilje er lavet af et kvadrat og er meget enkel at lave. Den er god til dekoration, fx på påskebordet.

Billeder og beskrivelse her er velvilligt leveret af Lars Bech Nygaard.

Kvadrat 10 x 10 cm giver en lilje på cirka 8 cm. Papiret kan sagtens være ensfarvet, fx farvet kopipapir. Farven bør være gul eller eventuelt creme.

Se også ugens fold 2009-15.

Foldningen

Foldelinjerne

lilje foldes, 01
Marker på tværs, og de halve striber, på den ene led...
lilje foldes, 02
...og gentag på den anden led.
lilje foldes, 03
Marker så diagonalerne, og fold hjørnerne til midten og ud igen.

Formning

lilje foldes, 04
Sørg for at diagonalerne folder opefter og tværfolderne nedefter.
lilje foldes, 05
Buk hjørnerne bagom.
lilje foldes, 06
Skub tværfolderne ind mod midten.

lilje foldes, 07
Set nedefra.
lilje foldes, 08
Buk hjørnespidserne udefter, op mod vandret.
lilje foldes, 09
Færdig. Juster formen ved at genmarkere eller svække de enkelte folder.