pyramide og servietholder

pyramide01
Foldemønster
pyramide01
Pyramide
Pyramideen er her foldet i A4, men kan også foldes af smallere papir, ned til det gyldne rectangel som det smalleste - 2x1 virker fx ikke. Bredere papir, fx et kvadrat, virker heller ikke. Et kvadrat kan derimod bruges til at lave en servietholder i Thoki Yenns design (hvor pyramiderne har jeg lært af Simon).

Det giver en ramme med en ydre diameter på omkring 18 cm. Billedet indeni skal være ca. 12,5 cm i diameter med en billeddiameter på ca. 11 cm for at passe.

Se også ugens fold 2008-40.

Foldningen

Start med A4 eller det gyldne rektangel.

pyramide foldes, 01
Marker midten.
pyramide foldes, 02
Fold enderne ind til midten.
pyramide foldes, 03
Marker midten på den anden led.

pyramide foldes, 04
Marker de fire halvdiagonaler.
pyramide foldes, 05
Fold ud. Fra nu af bruges kun eksisterende folder.
pyramide foldes, 06
Fold hjernerne ind.

pyramide foldes, 07
Fold over på midten.
pyramide foldes, 08
Sænk midterhjørnerne.
pyramide foldes, 09
Hvis papiret er det gyldne rektangel, er formen nu en regulær sekskant.
Sænk flappen ned lommen - sørg for at den ene af de to midterflapper låses.

pyramide foldes, 10
Sænk den anden flap ned, idet det andet hjørneindhak låses fast.
pyramide foldes, 11
Træk siderne ud.
pyramide foldes, 12
Træk spidserne om idet midten af bunden trykkes ind på langs.

pyramide foldes, 13
Den færdige pyramide.
pyramide foldes, 14
Nu på ret højkant.

Servietholder

servietholder foldes, 01
Hvis man folder fra et kvadrat, vil trin 12 give en servietholder (eller en halv terningeskal).