Gamle folder

Erslev
Sider fra [Erslev 1897].
Fisk
Fisk
Fisk
Fisk
Fugle 1956
Eksempelside fra [Jensen 1956].
Fugle 1956

Hvor gammelt er papirfoldning egentlig i Danmark? Det ved vi ikke. Hvis du ved noget, hører jeg meget gerne nærmere. Det ældste jeg kan finde, er H. C. Andersens eventyr "Den standhaftige tinsoldat" fra 1838 hvor det bl.a. hedder:

Avisbåd

Og saa gjorde de en Baad af en Avis, satte Tinsoldaten midt i den, og nu seilede han ned af Rendestenen

Jeg kan kun gætte at det har været en båd i stil med den til højre (se diagram).

Den ældste bog med papirfoldning i som jeg har fundet, er [Erslev 1897] som i andet bind på 176 sider har 5 sider om papir (gengivet til venstre), heraf 1 side om papirfoldning (se forstørrelse nederst). Hvis man gør sig den ulejlighed at lave folderne, er det faktisk ganske underholdende at den samme plisserede foldning kan skiftes frem og tilbage mellem forskellige modeller - en slags plisseret multifold.

Den ældste egentlige foldebog jeg kender, er "Folderier", 1944, 54 sider, se øverst til højre. Det hedder deri at "Denne Samling Papirmodeller er tænkt som en Hjælp ved Beskæftigelsesterapi for Patienter.Desuden haaber vi, at den maa finde Anvendelse til Adspredelse for Børn i alle Aldre." Tegningen på forsiden er overraskende moderne i sit udtryk, men dog uden bjerg-/dal-symbolerne.

Bagvendt fugl

Og den næste bog er [Jensen 1956] som også har lidt klip og udmærkede legeopstillinger. Eksempelsiden ude til højre viser en lidt primitiv diagramteknik, ledsaget af en massiv tekstforklaring. Den resulterende flyvende fugl er noget klodset og har vingerne foldet bagvendt.

Folder Erslev 1897