Diagonal slank vase

Vase

Denne diagonale slanke vase er helt som den slanke vase, blot er folderne drejet 45 grader så siderne ligger i diagonalen af papiret.

Der bruges kvadratisk papir, 20x20 cm er fint. Det må meget gerne være lidt stift, og hvis den skal bruges til rigtige blomster, så også vandfast (fx plast fra slides).

Foldningen vises i en variant hvor der kommer en midterlinje ned ad siderne. Ligesom med den slanke vase (diagram) kan den undgås hvis man nøjes med at sætte mærker i stedet for at folde hele diagonalen. Men for den diagonale vase har midterlinjen en dekorativ effekt, og jeg synes ikke den ene variant er bedre end den anden.

Mærker på tværs

vase foldes, 01
Dette bliver indersiden.
vase foldes, 02
Marker diagonalerne.
vase foldes, 03
Marker kvartmærket (halvvejs ind mod midten).

vase foldes, 04
Sådan.
vase foldes, 05
Drej og gentag.
vase foldes, 06
Fold over til det første kvartmærke, det giver en foldelinje en ottendedel fra midten.

vase foldes, 07
Fold helt over i diagonalen og drej.
vase foldes, 08
Fold ottendedelslinjen op til diagonalkanten.
vase foldes, 09
Fold ud.

vase foldes, 10
Gentag de foregående fire billeder i den anden side.
vase foldes, 11
Gentag det foregående på den anden led. Fold ud. Man ser tydeligt sidedannelsen lure, samt de glatte trekanter som bliver til sideflapper.

Markering af låsefolder

vase foldes, 22
Bogfold, og fold hjørnet ind til nærmeste skråfold.
vase foldes, 23
Vend.
vase foldes, 24
Fold det andet hjørne ind.

vase foldes, 25
Udfoldet, efter gentagelse på den anden led.

Optionelt: Tværlinjer ved foden

Disse har ingen funktion i denne vase, men vil bruges i visse andre, afledte folder, fx den riflede tulipan.

vase foldes, 26
Fold over til spidsen af hjørnetrekanten (det svarer til et kvartmærke).
vase foldes, 27
Marker kun folden ud til næstyderste skrålinje.
vase foldes, 28
Sådan.

vase foldes, 29
Gentag de andre tre sider. Bemærk at disse markeringer går gennem hjørnerne på de små kvadrattern.

3D-formning

vase foldes, 30
Vend.
vase foldes, 31
Begynd at bukke siderne op om midterkvadratet.
vase foldes, 32
Form siderne i de eksisterende folder.

vase foldes, 33
Saml hjørnerne sammen hver for sig.
vase foldes, 34
Set udefra. Flappen skal låses.
vase foldes, 35
Den bukkes ind i lommen, brug den markerede låsefold.

Den færdige vase

vase foldes, 36
Gentag for alle fire hjørner.
vase foldes, 37
Den færdige vase.