Maage der svømmer

Måge

Denne måge der svømmer er nem og enkel.

Der bruges kvadratisk papir, lille, 5x5 cm er fint. Farvemæssigt er ensfarvet papir glimrende, eller to farver der matcher. Hoved og bryst er én farve, vinger og gump en anden.

Start med kvadrat, hovedets farve opad

måge foldes, 01
Marker diagonalen.
måge foldes, 02
Fold den anden diagonal over.
måge foldes, 03
Fold tilbage, 1/4 inde.

måge foldes, 04
Fold om diagonalen så vingespidserne samles.
måge foldes, 05
Den øverste vinge foldes tilbage til ryglinjen (modellen står på hovedet).
måge foldes, 06
Gentag med den anden vinge bagpå.

måge foldes, 07
Sådan. Drej modellen så den står rigtig.
måge foldes, 08
Yderknæk halsen op langs vingekanten.
måge foldes, 09
Yderknæk hovedet fremefter.

måge foldes, 10
Den færdige måge.