Paralleltranen - en frisk variant

Traditionel trane
Trane i kalkerpapir. Her kan man se hvor der er mange lag i modellen.

Paralleltranen er en frisk variant af den traditionelle japanske trane.Vejledningen forklarer hvordan den laves. Men der er mere at sige om den. Simon har sendt mig et essay om hvad "sand origami" er, med udgangspunkt i japansk origami og med "vandbomben" og tranen som eksempler.

Han forklarer kort hvad traditionel japansk origami er og hvorfor, og redegør så for at hvis man på stringent måde går efter sand origami (han ligestiller sandhed og skønhed), så vil nogle af de traditionelle japanske modeller komme til at se anderledes ud, med vandbomben og tranen som eksempler.

Hvis man sammenligner den moderne paralleltrane med den traditionelle japanske trane, kan man se nogle forskelle:

Man kan diskutere hvorvidt "naturalisme" har en plads i denne diskussion når modellerne i forvejen er så abstrakte. En del origamidesignere går efter naturtro modeller, ikke mindst insekter. Det giver typisk meget komplekse modeller, men hvor man i visse tilfælde i den sidste ende må spørge sig selv: hvorfor ikke bare bruge modellervoks eller papmache? Simon påpeger nominalismens vildfarelse, og man må spørge: Det kan godt være det kaldes en trane, men er det nu også en trane, som den man ser ude i naturen? Eller er det et symbol der kun spirituelt skal minde om sin navnebror? I hvert fald er det ikke et punkt hvor paralleltranen taber til den traditionelle.

På det æstetiske plan tenderer jeg lige nu til at være enig med Simon, men jeg skal se paralleltranen i flere udformninger, størrelser og papirtyper inden jeg kan afgøre dette.

På det symbolske plan har paralleltranen meget at indhente. Den japanske trane har så meget tradition og symbolværdi indspundet (se fx historien om Sadako) at dens position og forankring på dette plan er urørlig.

I alle tilfælde er det en sund og givende øvelse at gentænke modeller i lyset af nyerkendte eller nyopfundne regler. Det er en god strategi til at forbedre og genopfinde det man laver.