Krummerum

Relief
Relief
Relief
Relief
Relief
Relief
Relief
Relief

I forlængelse af ugens fold (2008-08) om kurvede folder viser jeg her hvordan man sagtens kan have dem uden at klippe hverken omrids eller midte ud. Teknikken er bl.a. vist af Simon Andersen til Thoki Yenn i starten af halvfemserne. Men hvor den udklippede udgave foldes ude fra og ind, kan denne udgave være nemmere at folde indefra og ud (givet at cirklerne er ridset op på forhånd). Interessant nok er denne teknik tættere på den tegnede sekvens af "big bang" som Kasahara 2002 viser end på den instruktion han giver efterfølgende.

Teknikken og resultatet er interessant. Tænk på papiret som rummet. Foldelinjerne, hvadenten de er lige eller buede, sammentrækker papiret og tvinger det ud i en ny dimension, her 3D. For de koncentriske cirkler gælder ydermere at man kan dreje papiret rundt om motivet. Teknikken får altså "rummet" eller "universet" (som for en folder er papiret) til at krumme, deraf betegnelsen "krummerum".

Desuden viser jeg en indlejret kvadratfoldning (jf. forrige uges fold), en indlejret fuglebase, samt en enkelt fold og en korsfold indlejret i et stykke papir. De tre komplekse relieffer er vist forfra til venstre og bagfra i højre side hvor også de to simple relieffer er vist.

Umiddelbart er reliefferne udtryk for hvordan papir og folder reagerer over for hinanden. Men masketeknikken kan ses som en videreudvikling af disse elementære folder.