Både og skibe

Færge
Krigsskib
Lommeslagskib
Båd 1
Båd 2
Båd 3
Båd 4
Båd 5

Der er mange både i origami. Fra gammel tid kender de fleste avisbåden. Til venstre ser vi nogle flere både, der i dag er delvist glemte, men også er kendt fra gammel tid, der er vejledning til dem i bogen Folderier som er fra anden verdenskrig. Sammen med granen kan man danne et lille stemningslandskab. Yderst passer slagskibet på, længere inde sejler den orange færge og kystbevogtningsskibet. Inde på land står en lille granbevoksning.

landskab

Jeg har netop forbedret diagrammerne for de både jeg kender fra min egen barndom, se til højre. Den femte og sidste båd er der ikke diagram for, den er en krydsning mellem den tredje og den fjerde båd. Din udfordring: lav den femte båd.

Diagrammer: Færge, kystbevogtning, amerikansk lommeslagskib, gran, fragtpram (båd 1), båd 2, båd 3 og båd 4.