Dannebrog

Dannebrog
Dannebrogs mål.
Dannebrog
Dannebrogs mål.
Dannebrog
Dannebrogs mål.
Dannebrog
Dannebrogs mål.
Dannebrog
Dannebrogs mål.
Dannebrog
Dannebrog.
Dannebrog
Dannebrog.
Dannebrog
Dannebrog.
Dannebrog
Dannebrog.
Dannebrog
Dannebrog.

Dannebrog faldt som bekendt ned fra himlen 15. juni 1216 og vendte Valdemar den Stores korstog mod Esterne til sejr. Lige siden har det været det danske Nationalflag, og i dag er det uløseligt knyttet til fest og fødselsdage.

Således også denne pinse, hvor min fars kone Lillian og jeg fejrer fælles fødselsdag med familien.

Ifølge den stadigt gældende "Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie" (forordning nr. 11100 af 11/07/1748) skal Dannebrog have mål som vist til højre. Helt præcist skriver forordningen i paragraf 1:

Det danske Coffardi-Flag skal være rødt med hvidt Kors uden Split; Og skal, naar Flagets Brede ved Stangen sættes som Basis og Grund for Proportionen, det hvide Kors være 1/7 af Flagets Brede ved Stangen; De 2de agterste røde Qvarterer være en lige Fiirkant, og de forreste røde Qvarterer være 6/4 af de agterste Fiirkanter.
(Kan findes på retsinformation, søg på gældende forordning nummer 11100 fra året 1748).

Desuden kan man for stofflag der er udsat for vind og vejrlig forlænge den lange ende med 3/4 af midterstribebredden, således at der er noget at slide af.

Målene er ikke nemme at ramme. I diagrammet er korsbredden sat til 1/25 af papirbredden. Dette kan man i princippet folde sig frem til, men det er besværligt og giver en masse foldelinjer der ikke skal bruges ellers. Derfor bruger jeg den nemmere løsning at afsætte afstanden med en blyant og en lineal.

Flag

Foldemetoden kan selvsagt bruges til andre korsflag - nemmest hvis kun de to farver adskiller sig, ellers med justeringer i målene.