Copyright

Simons sider er beskyttet af almindelig copyright, men du er velkommen til at bruge modeller, tekst og billeder så længe du refererer til Simon Andersen eller til papirfoldning.dk. I særdeleshed gælder at du må bruge (videregive, undervise i, diagrammere, publicere) modellerne som du vil. Mere formelt gælder følgende:

Creative Commons License Origamimodeller af Simon Andersen samt tekst og billeder (af Simon Andersen og Hans Dybkjær) er licenserede under Creative Commons Attribution 2.5 Denmark License.
Du er velkommen til at bruge alle materialer privat, herunder udskrive, genbruge, folde modeller og forære dem til andre. Særligt er du velkommen til at undervise andre, også som hyret underviser. I andre kommercielle sammenhænge, fx bøger, fjernsyn eller reklamer, kan du også bruge modellerne.
Dette gælder ikke sider og billeder med markering af andre rettigheder og tilladelser fra andre. Her skal eksplicit tilladelse indhentes fra de pågældende rettigshedshavere.

Simon og jeg vil selvfølgelig være glade for at vide hvis du/I kan bruge noget fra disse sider, se kontaktsiden.

Bemærk at dette er en friere tilladelse end copyright for papirfoldning.dk generelt.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig.


Simon's pages are protected by copyright, but you are welcome to use models, text and images as long as you refer to Simon Andersen or to papirfoldning.dk. In particular, you may use (distribute, teach, diagram, publish) models as you like.

Simon and I will be very happy to know if you can use anything from these pages, see the contact page.

Please note that this is a more free permission than copyright for papirfoldning.dk in general.

If you have questions, contact me.